Postup spolupráce

Vznik nového interiéru lze v podstatě rozdělit na dvě části - návrh interiéru a realizaci interiéru. Návrh interiéru je možné omezit třeba i jen na návrh dispozice. Pokud však chcete interiér řešit komplexně a do posledního detailu, je zapotřebí vytvořit návrh, vizualizace i výkresy jako podklad pro realizaci.


Návrh interiéru


Úvodní schůzka

První schůzka je zcela nezávazná. Na úvod se vzájemně ujistíme, že představy o budoucím interiéru a postup spolupráce oběma stranám vyhovují. Schůzka se koná ideálně přímo v řešeném interiéru. V rámci schůzky proběhne zaměření a fotodokumentace. Po odsouhlasení cenové nabídky můžeme začít navrhovat interiér.

Návrh dispozičního řešení v půdorysech

Ne vždy je stávající nebo v projektu navržená dispozice ideální z praktického i psychologického hlediska. I malý prostor může působit velkoryse, pokud do něj bytový architekt vloží svoje nápady a zkušenosti, jak toho dosáhnout. V návrhu představím tři varianty vhodného dispozičního uspořádání včetně rozmístění zařizovacích předmětů.

Vytvoření skic pro představení ideje návrhu interiéru

Skici zachycují myšlenku, jak by mohl interiér vypadat. V této fázi je prostor pro Vaše nápady a připomínky. Společně tak můžeme dojít i k trochu jinému řešení, než které bylo původně na papíře. Standardně předkládám tři varianty návrhu.

Vytvoření zákresů do fotek, pokud se jedná pouze o vizuální úpravu stávajícího interiéru

Zákresy do fotek jsou vhodnou formou návrhu pro úpravy nebo dostavby stávajícího interiéru. Zákresy pak nahrazují skici a vizualizace. Upravený objekt je zasazen do fotky stávajícího interiéru.

Vizualizace reprezentující přesnou podobu budoucího interiéru

Po odsouhlasení návrhu přichází na řadu vizualizace. Díky vizualizacím budete dopředu znát přesnou podobu Vašeho interiéru, veškeré materiály, barvy a doplňky.

Výkresy - pohledy, spárořezy

Na místo vizualizací lze někdy pro představení návrhu rozkreslit pohledy na jednotlivé stěny. Spárořezy jsou nezbytnou součástí návrhu pro navržení způsobu obkládání a spočítání množství potřebného materiálu. Rozkreslení pohledů na jednotlivé stěny je dobrým pomocníkem pro řemeslníky i architekta při komplexní realizaci interiéru.

Výkresy - bourací, stavební, elektroinstalace

Pro zrealizování interiéru dle návrhu se vypracovává realizační dokumentace. Jsou naplánovány veškeré bourací práce, stavební úpravy a pozice světel, el. zásuvek, rozvodů vody a plynu.

Nabídka kusového nábytku, materiálů, stínění a osvětlení

Součástí návrhu je výběr vhodných materiálů, povrchových úprav, svítidel a sedacího nábytku. Tato část návrhu má velký vliv na cenu realizace. Nabízím proto pouze ty materiály a vybavení, které odpovídají Vašemu rozpočtu. Společně můžeme navštívit jednotlivé prodejny a showroomy, kde si můžete nabízené vybavení prohlédnout.


Realizace interiéru


Cenová nabídka na celkovou realizaci

Po odsouhlasení návrhu zajišťuji cenové nabídky od jednotlivých dodavatelů na stavební práce, nábytek, osvětlení a stínění. V této fázi je možné pozměnit některé materiály a vybavení, tak aby celková cena za realizaci odpovídala Vaší představě.

Zajištění a koordinace dodavatelů

Realizaci provádí firmy, které doporučím a zajistím jejich součinnost. Jednotlivé fáze realizace interiéru - stavební část, zhotovení nábytku na míru, dodávka a montáž svítidel, dodávka a montáž závěsů, záclon a další stínící techniky, provádí dodavatelé jako celek, za který nesou plnou odpovědnost.

Nákup kusového nábytku, doplňků a dekorací

V průběhu montáže atypického nábytku dodávám vybrané kousky zakoupeného nábytku, doplňky a dekorace, a starám se o jejich správné umístění.

Autorský dozor

Během stavebních prací, montáže nábytku a dalšího vybavení dohlížím na to, aby realizace probíhala podle plánu. Kontroluji dodržování postupu prací dle projektu.